Daňová evidence

Daňová evidence a vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby v Praze a okolí. Nabízíme také online vedení po celé ČR.

Co je daňová evidence

Evidence svým způsobem navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004.

Jednoduché účetnictví tedy zaniklo, ale fyzické osoby, které chtějí vést evidenci na podobných principech, jako bylo jednoduché účetnictví, mohou vést tzv. daňovou evidenci, a to podle § 7b Zákona o daních z příjmu. Je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb.

Daňovou evidenci zpracujeme komplexně:

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
  • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
  • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • zpracování směrnic
  • zastupování na úřadech

Pro koho je daňová evidence

Je určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou prokazovat paušálně (procentem z příjmů).

Daňová evidence musí obsahovat základní informace:

  • o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně
  • o majetku a závazcích

Pomoc při daňové kontrole

Připravujete se na daňovou kontrolu a nejste si jistí, zde máte vaše účetní podklady v pořádku? Obraťte se na nás, společně můžeme předejít nepříjemným důsledkům kontroly.

Evidence podnikatelů obsahuje

Co je obsahem evidence a co cílem jejího zjištění? Stručně, jasně a přehledně.