Daně z příjmu

las-vegas

Je výhra osvobozena od daně?

V Česku jsou výhry z loterií, sázek a podobných her od daně z příjmů osvobozeny. V některých případech se ale daň hradit musí.

elderly

Zdravotní a sociální pojištění

Stejně jako zaměstnanci, tak také osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny se účastnit zdravotního a sociálního pojištění. Obraťte se na nás, pomůžeme Vám a poradíme!

accountant

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je druhou ze základních příjmových daní, která daní příjmy subjektů založených za účelem podnikání, vztahuje se i na ostatní subjekty jako různé nadace a občanská sdružení.

money

Daň z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů se dotýkají nás všech, fyzických a právnických osob.