Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví pro firmy v Praze a okolí

Podvojné účetnictví mohou vést fyzické a právnické osoby, a to dobrovolně nebo pokud v minulém účetním období překročily výši obratu 25 milionů korun. Ze zákona toto účetnictví dále povinně vedou všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Povinnost vést účetnictví může ukládat také zvláštní předpis. Pokud osoba nevede účetnictví, musí vést daňovou evidenci, tedy jednoduché účetnictví.

Nabízíme vedení podvojného účetnictví

Zajistíme:

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
  • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných příloh
  • zpracování směrnic
  • zastupování na úřadech