Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů znamená

 • deník příjmů a výdajů
 • kniha pohledávek a závazků
 • karty dlouhodobého majetku
 • karty zásob
 • karty rezerv
 • karty pro zapisování nepeněžních transakcí
 • mzdová evidence
 • pokladní kniha
 • evidence stálých plateb
 • kniha jízd

Cílem této daňové evidence je zjištění

 • základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji
 • stavu majetku a závazků, které ovlivňují základ daně z příjmů
 • tyto zjištěné údaje jsou využitelné pro další rozhodování a řízení firmy.

Máte zájem o naše služby? Kontakujte nás