Cestovní náhrady 2021

Tuzemské stravné 2021

Jídlo
a nealkoholické nápoje v restauracích a dalších podnicích „veřejného
stravování“ během roku 2020 zdražily, proto i zaměstnavatelé budou muset
proplácet víc.

Minimální částka stravného se zvýší o čtyři koruny v prvním časovém pásmu, o sedm korun ve druhém pásmu a o jedenáct korun ve třetím pásmu.

Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanoví vyhláška pro rok 2021 následující pásma:

 • 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) dojde ke stejnému zvýšení, ale vyhláška stanoví jenom minimální částky:

 • 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zjednodušeně
řečeno: Soukromá firma je vázána jenom spodní hranicí, může zaměstnanci
proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy,
samosprávy a s nimi spojených organizací ji neomezuje horní hranice.
Nicméně jako daňově uznatelný náklad může firma využít jenom částku
proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře.

Práce, kd

Zdroj: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/423280-pracovni-cesty-2021-stoupne-stravne-i-nahrada-za-auto

Tuzemské stravné

Výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen. V pravidelném termínu od 1. ledna (kalendářního roku) Ministerstvo práce a sociálních
věcí mění (tuzemské) stravné. V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví stravné, jakmile se podle údajů Českého
statistického úřadu ceny ode dne účinnosti poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

 Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na

straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru, nebo (na straně
druhé) zaměstnavatel z mimorozpočtové (soukromé) sféry.

Veřejný sektor

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb, specifikovaný v § 109 odst. 3 zákoníku práce) poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

 • 91 až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud to bylo 87 až 103 Kč),
 • 138 až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 131 až 158 Kč),
 • 217 až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 206 až 246 Kč).

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vždy poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí (intervalu), stravné nemůže
být nižší než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.

Soukromý sektor – minimální standardy

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně
podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

 • 91 Kč (to je o 4 Kč více než dosud), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč (čili o 7 Kč více než dosud), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 217 Kč (takže o 11 Kč více než v roce 2020), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného,
nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného.

Za bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě se však stravné snižuje podle pravidel zákoníku práce.

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo (tedy jídlo, na které zaměstnanec finančně nepřispěl), přísluší
zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu

 • a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • a) 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • b) déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Použití automobilu

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 589/2020 Sb. určující výši tuzemského stravného rovněž pro účely cestovních náhrad
vyplácených zaměstnancům stanoví:

Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy, která činí u jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč (což je o 10 haléřů více než v roce 2020 a v roce předchozím), u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč, což je o 20 haléřů více než v roce 2020.

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.

Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla, tedy ve výši 8,80 Kč za 1 km jízdy. Tyto náhrady jsou příspěvkem na amortizaci.

Průměrnou cenu pohonných hmot, která činí

 • 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty.

Vyhláškové ceny pro rok 2020 byly vyšší, a to

 • 32,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 36,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 31,80 Kč za litr motorové nafty.

Stanoví se též průměrná cena 5 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny oproti dosavadním 4,80 Kč.

Cestovní náhrady pro zahraničí

Nárok zaměstnanců na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce. Cílem prováděcí vyhlášky je zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování, a prostřednictvím stanovení základních sazeb pro jednotlivé země zohlednit rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu Ministerstvo financí případně upraví případně výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2021 určuje vyhláška Ministerstva financí č. 510/2020 Sb., která k 1. lednu 2021 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 310/2019 Sb.,  jež stanoví sazby pro rok 2020.

 
Zvyšují se sazby při cestách do těchto zemí
Země Měna Základní sazba 2020 Základní sazba 2021
Afghánistán EUR 40 45
Albánie EUR 35 40
Bulharsko EUR 35 40
Čad EUR 45 50
Filipíny EUR 35 40
Indonésie EUR 35 40
Kamerun EUR 45 50
Kuba EUR 50 55
Niger EUR 45 50
Nigérie EUR 45 50
Rovníková Guinea EUR 45 50
Senegal EUR 45 50
Slovinsko EUR 35 40
Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR 35 40
Švédsko EUR 50 55
Tchaj-wan EUR 40 45
Turkmenistán EUR 40 45

Uvažovalo se, respektive byly navrhovány i změny u těchto zemí: ostrovní státy Austrálie a Oceánie, Lucembursko, Nový Zéland, Saúdská Arábie, ale nedošlo k nim.

Ostatních zemí se změna netýká a základní sazby zahraničního stravného zůstávají totožné. Kompletní seznam zemí se základními sazbami zahraničního stravného uvádíme v tabulce níže.

Zdroj:mesec.cz