Cestovní náhrady 2022

Tuzemské stravné 2021

Jídlo
a nealkoholické nápoje v restauracích a dalších podnicích „veřejného
stravování“ během roku 2020 zdražily, proto i zaměstnavatelé budou muset
proplácet víc.

Minimální částka stravného se zvýší o čtyři koruny v prvním časovém pásmu, o sedm korun ve druhém pásmu a o jedenáct korun ve třetím pásmu.

Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanoví vyhláška pro rok 2021 následující pásma:

 • 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) dojde ke stejnému zvýšení, ale vyhláška stanoví jenom minimální částky:

 • 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zjednodušeně
řečeno: Soukromá firma je vázána jenom spodní hranicí, může zaměstnanci
proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy,
samosprávy a s nimi spojených organizací ji neomezuje horní hranice.
Nicméně jako daňově uznatelný náklad může firma využít jenom částku
proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře.

Práce, kd

Zdroj: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/423280-pracovni-cesty-2021-stoupne-stravne-i-nahrada-za-auto

Tuzemské stravné

Výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen. V pravidelném termínu od 1. ledna (kalendářního roku) Ministerstvo práce a sociálních
věcí mění (tuzemské) stravné. V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví stravné, jakmile se podle údajů Českého
statistického úřadu ceny ode dne účinnosti poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru, nebo (na straně druhé) zaměstnavatel z mimorozpočtové (soukromé) sféry.

Veřejný sektor

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb, specifikovaný v § 109 odst. 3 zákoníku práce) poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

 • 99 až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud to bylo 91 až 108 Kč),
 • 151 až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 138 až 167 Kč),
 • 237 až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 217 až 259 Kč).

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vždy poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí (intervalu), stravné nemůže
být nižší než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.

Soukromý sektor – minimální standardy

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně
podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

 • 99 Kč (to je o 8 Kč více než dosud), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 Kč (čili o 13 Kč více než dosud), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 237 Kč (takže o 20 Kč více než v roce 2021), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného,
nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného.

Za bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě se však stravné snižuje podle pravidel zákoníku práce.

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo (tedy jídlo, na které zaměstnanec finančně nepřispěl), přísluší
zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu

 • a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • a) 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • b) déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Použití automobilu

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb. určující výši tuzemského stravného rovněž pro účely cestovních náhrad
vyplácených zaměstnancům stanoví:

Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy, která činí u jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč (což je o 10 haléřů více než v roce 2021 a v roce předchozím), u osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč, což je o 30 haléřů více než v roce 2021.

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.

Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla, tedy ve výši 9,40 Kč za 1 km jízdy. Tyto náhrady jsou příspěvkem na amortizaci.

Průměrnou cenu pohonných hmot, která činí

 • 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů (bylo 27,80 Kč od 1. ledna 2021 do 18. října 2021 a 33,80 Kč od 19. října do 31. prosince 2021),
 • 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů (bylo 31,50 Kč),
 • 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty (bylo 27,20 Kč),
 • 4,10 Kč/kWh elektřiny pro dobíjení elektroaut (bylo 5 Kč)

Cestovní náhrady pro zahraničí

Nárok zaměstnanců na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce. Cílem prováděcí vyhlášky je zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování, a prostřednictvím stanovení základních sazeb pro jednotlivé země zohlednit rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu Ministerstvo financí případně upraví případně výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2022 určuje vyhláška Ministerstva financí č. 462/2021 Sb..

 
Zvyšují se sazby při cestách do těchto zemí
ZeměMěnaZákladní sazba 2022
AlžírskoEUR50
EtiopieEUR50
FrancieEUR50
GruzieEUR40
ChorvatskoEUR40
LichtenštenjskoCHF65
MaďarskoEUR40
PákistánEUR40
RumunskoEUR40

Ostatních zemí se změna netýká a základní sazby zahraničního stravného zůstávají totožné.

Zdroj: mesec.cz