Cestovní náhrady 2024

Tuzemské stravné 2021 Jídlo a nealkoholické nápoje v restauracích a dalších podnicích „veřejného stravování“ během roku 2020 zdražily, proto i zaměstnavatelé budou muset proplácet víc. Minimální částka stravného se zvýší o čtyři koruny v prvním časovém pásmu, o sedm korun ve druhém pásmu a o jedenáct korun ve třetím pásmu. Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanoví vyhláška pro rok 2021 následující pásma:
 • 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) dojde ke stejnému zvýšení, ale vyhláška stanoví jenom minimální částky:
 • 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Zjednodušeně řečeno: Soukromá firma je vázána jenom spodní hranicí, může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojených organizací ji neomezuje horní hranice. Nicméně jako daňově uznatelný náklad může firma využít jenom částku proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře.

Práce, kd

Zdroj: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/423280-pracovni-cesty-2021-stoupne-stravne-i-nahrada-za-auto
Sazby platné od 1. ledna 2024:

Stravné

Vyhláška zvyšuje sazby stravného pro státní a příspěvkovou sféru následovně:
  1.  140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2.  212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  3.  333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny následující minimální částky:
  1.  140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2.  212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  3.  333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Tyto částky jsou minimální, zaměstnavatel tedy může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku. V takovém případě se však na straně zaměstnance bude jednat o zdanitelný příjem podléhající dani z příjmů a pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pokud bude na pracovní cestě zaměstnanci poskytnuto jídlo zdarma, výše stravného se krátí o:
  • 70 % u služební cesty v rozsahu 5 až 12 hodin,
  • 35 % u služební cesty v rozsahu od 12 hodin do 18 hodin,
  • 25 % u služební cesty v rozsahu nad 18 hodin.
Nárok na stravné zaniká úplně, dostane-li zaměstnanec zdarma dvě jídla během pracovní cesty v rozsahu až 12 hodin, nebo tři jídla při pracovní cestě trvající 12 až 18 hodin.

Zahraniční stravné

Nárok na zahraniční stravné při pracovních cestách je zakotven v zákoníku práce. Sazby cestovních náhrad se každoročně mění, aby bylo možné zajistit vysílaným zaměstnancům adekvátní finanční kompenzaci při zohlednění cenových rozdílů v každé zemi. Pro rok 2024 stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného Vyhláška č. 341/2023 Sb. Sazby se zvyšují u 22 zemí, níže uvádíme sazby stravného u vybraných států:
Země Měna 2024 2023
Chorvatsko EUR 45 40
Kypr EUR 45 40
Lotyšsko EUR 45 40
Maďarsko EUR 45 40
Norsko EUR 65 60
Španělsko EUR 50 45
Švédsko EUR 65 60
Zaměstnanec má nárok na zahraniční stravné v plné výši, pokud stráví mimo území ČR v rámci kalendářního dne déle než 18 hodin. Stráví-li mimo území ČR v rámci kalendářního dne 12–18 hodin, má nárok na 2/3 zahraničního stravného. V případě, že stráví mimo území ČR v rámci kalendářního dne 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, má nárok na 1/3 zahraničního stravného. Tyto částky se snižují, je-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatně jídlo. A to o hodnotu:
  • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby
  • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby
  • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Vyhláška pro rok 2024 dále zvyšuje i náhradu za použití vlastního vozidla. Základní náhrada za 1 km jízdy činí u:
  • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel 5,60 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot

Zaměstnanec má dále nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, nebo podle průměrné ceny stanovené Vyhláškou:
  • 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,
  • 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.