Cestovní náhrady 2020

Vyhláška s číslem 358/2019 Sb.

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty se uvádí v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Jsou zde uvedeny dvakrát. Paragraf 163 totiž platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. Rozdíl je rovněž v tom, že zákoník práce první skupině určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní den.o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cestyPodnikatelská sféraStátní sféra
5 až 12 hodin 87 Kč   87–103 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin131 Kč131–158 Kč
Déle než 18 hodin206 Kč206–246 Kč

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2020

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,20 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2020

  • 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 31,80 Kč u motorové nafty
  • 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

Zahraniční cestovní náhrady 2020

Vyhláškou č. 310/2019 Sb., se mění výše zahraničního stravného pro rok 2020. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování. Základní sazby stravného pro jednotlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích. Nárok na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce, ovšem konkrétní denní sazby v jednotlivých zemích uvádí vyhláška o stanovení výše zahraničního stravného. Vyhlášku připravuje ministerstvo financí na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí. Tentokrát se mění sazba ve 23 zemích. Změny jsou zobrazeny v následující tabulce.

ZeměZákladní sazba stravného pro rok 2019Základní sazba stravného pro rok 2020
Andorra40 EUR45 EUR
Austrálie a Oceánie (ostrovní státy *)55 USD60 USD
Bahrajn40 EUR45 EUR
Bosna a Hercegovina35 EUR40 EUR
Dánsko50 EUR55 EUR
Chile50 USD55 USD
Irsko45 EUR50 EUR
Island55 EUR60 EUR
Itálie, Vatikán, San Marino45 EUR50 EUR
Jordánsko40 EUR45 EUR
KLDR40 EUR45 EUR
Lucembursko45 EUR50 EUR
Malajsie40 USD45 USD
Malta45 EUR50 EUR
Norsko55 EUR60 EUR
Nový Zéland55 USD60 USD
Omán40 EUR50 EUR
Saúdská Arábie45 EUR50 EUR
Singapur50 USD60 USD
Spojené státy americké55 USD60 USD
Sýrie45 EUR50 EUR
Španělsko40 EUR45 EUR
Venezuela60 USD65 USD

Stravné na zahraniční pracovní cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:

  • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
  • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
  • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.
Zdroj: www.podnikatel.cz