Zvýšení minimální mzdy v roce 2013

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena § 111 zákoníku práce. Výši základní sazby minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

  • pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8500 korun za měsíc nebo 50,60 korun za hodinu,
  • pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 8000 korun za měsíc nebo 48,10 korun za hodinu.

Zvýšení od 1. srpna se opět nedotklo invalidních důchodců. Jejich minimální zaručenou mzdu může zaměstnavatel ponechat v původní výši.

Zaručená mzda

Stejně jako minimální mzda se od 1. srpna 2013 zvýšila i zaručená mzda. Zaručená mzda stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce.
Její úrovně se při případné nižší pracovní době přepočítají obdobným způsobem (koeficientem) jako u minimální mzdy. Pokud je ale se zaměstnancem individuálně sjednaná kratší pracovní doba, úroveň zaručené mzdy se úměrně snižuje.

Chcete pomoci se mzdových účetnictvím?

Obraťte se na nás s dotazy týkajících se mezd a mzdového účetnictví, ráda Vám pomůžu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn