Zaměstnávání zdravotně postižených

Zaměstnávání zdravotně postižených a handicapovaných osob přináší firmám i výhody. Někteří zaměstnavatelé stále trpí předsudky a nechtějí dát příležitost zdravotně postiženým.Povinnost podílet se na zaměstnávání osob zdravotně postižených či handicapovaných vzniká firmám, které mají více než 25 zaměstnanců. Podle zákona o zaměstnanosti pak musí začít zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením. Firmy, které zdravotně postižené osoby nezaměstnávají to řeší tzv. náhradním plněním.

Firmy mohou tuto povinnost splnit třemi různými způsoby:

  • Zaměstnání zdravotně postižených přímo ve firmě. Uznává se pouze klasická pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce v takovém případě neplatí.
  • Náhradní plnění. Odběr výrobků nebo služeb, a to i od osob samostatně výdělečně činných se zdravotním postižením. Zadávání zakázek podnikům, které zaměstnávají více než 50 % lidí se zdravotním postižením.
  • Odvod do státního rozpočtu, kdy výše tohoto odvodu činí ročně za každého člověka, za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, částku 2,5 násobku průměrné mzdy.

Zákon umožňuje také kombinaci uvedených způsobů.

Pokud firma zaměstná postiženého, může ročně ušetřit několik set tisíc korun. Pokud firma nezaměstná zdravoně postiženou osobu, musí do státního rozpočtu odvést 60 000 korun, nebo přistoupit na náhradní plnění a nakoupit zboží nebo služby v hodnotě 166 000 korun bez DPH.

V případě zaměstnání zdravotně postiženého se naopak náklady snižují. A to o 18 000 až 60 000 korun. Tuto částku si lze odečíst na dani z příjmu a její výše se odvíjí od míry postižení zaměstnance. K tomu lze od Úřadu práce získat roční dotaci 48 000 korun. To znamená, že finanční rozdíl může v uvedeném případě činit až 274 000 korun ročně.

Výhody zaměstnávání postižených osob

  • Zdravotně postižení lidé bývají velice loajálními zaměstnanci, kteří si váží nabídnuté příležitosti a nemají potřebu fluktuace.
  • konkurenční výhody a zlepšení jména firmy
  • zvýhodnění firmy ve veřejných zakázkách
  • dobrá image firmy
  • větší šance na získání nových trhů a zákazníků

zdroj: podnikatel.cz, mpsv a další

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn