Elektronické daňové přiznání v roce 2021

Elektronické daňové přiznání můžete v roce 2021 podat až v květnu

Od roku 2021 můžete odevzdat daňové přiznání bez sankcí o měsíc později než v roce 2020, tedy až do 3. května. A to za podmínky, že ho podáte elektronicky. Novinka vyplývá z novely daňového řádu. Jejím hlavním záměrem je především podpora elektronizace daní a zjednodušení komunikace s finančním úřadem.

Termíny pro podání daňového přiznání

V roce 2021 budou pro podání daňového přiznání platit následující termíny:

1. dubna 2021

Do tohoto data budete moci příští rok odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2020 v případě, že tak učiníte písemnou formou. To znamená, že přiznání buď osobně donesete na podatelnu příslušného finančního úřadu, nebo pošlete poštou. Ještě 5 dnů po tomto datu můžete přiznání podat bez sankcí.

3. května 2021

Do tohoto data bude možné podat daňové přiznání, pokud zvolíte elektronickou formu podání. Elektronické podání je možné datovou zprávou:

  • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Termín podání daňového přiznání na 3. květen se tak automaticky o měsíc posouvá všem, kteří mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Tato povinnost se týká právnických osob nebo vybraných profesí, jako jsou insolvenční správci, advokáti a daňoví poradci.

Pokud však máte datovou schránku zřízenou dobrovolně, příští rok už ji nebudete muset využít jako výhradní cestu pro podání daňového přiznání. Tuto povinnost novela daňového řádu ruší. Řada podnikatelů o ní totiž nevěděla a dostávala kvůli tomu zbytečně pokuty. Na finančních úřadech pak ležela administrativa spočívající v ověřování, zda má daný podnikatel datovou schránku aktivní, či ne.

Zároveň s tím se snižuje také pokuta za nedodržení elektronické formy podání. Nově bude ve výši 1000 Kč místo současných 2000 Kč.

1. července 2021

Do tohoto data podáváte daňové přiznání v případě, že máte povinný audit nebo vám daně zpracovává a přiznání předkládá daňový poradce.

zdroj: www.mesec.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn