Dávky 2021

Nemocenská

Od 1. ledna 2021 se zvyšují redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenských dávek. To ovlivní výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele (nemocenská za prvních 14 dní) nebo i výpočet nemocenských dávek od 15 dne na neschopence. Zvýšením redukčních hranic se může zvýšit také nemocenská. Zvýšení závisí na výši vaší hrubé mzdy.

Další nemocenské dávky

Dalšími dávkami nemocenského pojištění – jež se poskytují také za kalendářní dny a počítají se rovněž z denního vyměřovacího základu jako nemocenské (avšak s tím, že při stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské poporodní péče a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se z denního vyměřovacího základu do 1. redukční hranice počítá celých 100 % denního vyměřovacího základu), a proto i u nich dochází příslušným způsobem k valorizaci – jsou:

  • Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), její výše činí 70 % denního vyměřovacího základu.
  • Ošetřovné, jeho výše činí 60 % denního vyměřovacího základu.
  • Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii („koronavirové ošetřovné“), jeho výše (nejdéle však do 30. června 2021) činí 70 % denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 Kč za den při plném pracovním úvazku.
  • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, jehož výše je dána rozdílem mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
  • Dávka otcovské poporodní péče (i zákonem zvaná otcovská), vyplácená ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, a dlouhodobé ošetřovné, vyplácené ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Přečtěte si podrobnosti: Nemocenské, koronavirové ošetřovné a další dávky se v roce 2021 zvyšují

DŮCHODY

Od 1. ledna 2021 opět dochází k zákonné valorizaci důchodů. Stát seniorům na penzích přidá 5,8 %. Průměrně tak dostanou o 839 Kč měsíčně více než letos. Což při stávající průměrné výši penze, která v roce 2020 činí 14 500 Kč, odpovídá částce 15 339 Kč.

Senioři nad 85 let dostanou 1 000 Kč navíc

Od ledna 2019 došlo ke změně, díky které se procentní výměra penze seniorům, kteří dosáhli věku 85 let, zvýší o dalších 1 000 Kč měsíčně. Důchodcům, kteří dosáhnou věku 85 let, se důchod zvýší o 1 000 Kč v tom měsíci, kdy mají 85. narozeniny.

Přečtěte si podrobnosti: Jak porostou důchody? Jejich výši ovlivní několik novinek

Zdroj:mesec.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn