Zdravotní a sociální pojištění

Sociální pojištění

Sociálním pojištěním odvádíme pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto pojistné musí platit jak zaměstnanci, tak také osoby samostatně výdělečně činné.

Sociální zabezpečení pomáhá ve 3 formách:

 • sociální dávky – pojistné plnění pro případ indispozice získat vlastní příjem z důvodu
  • nemoci: nemocenské dávky,
  • ztráty zaměstnání: podpora v nezaměstnanosti
  • stáří: starobní důchod
  • nedospělosti: dětské přídavky
 • sociální azyly pro případ ztráty domova a
 • sociální služby – pomoc postiženým lidem s tělesnou nebo duševní vadou.

Poplatníci pojistného se dělí do čtyř skupin.

 • zaměstnavatel – organizace (s více než 25 zaměstnanci) a malé organizace (pod 26 zaměstnanců),,
 • zaměstnanec v pracovním poměru,
 • OSVČ – nemocenské pojištění mají dobrovolné, sociální pojištění povinné.
 • dobrovolní účastníci důchodového pojištění jsou pouze povinny platit pojistné na důchodové pojištění.

Zdravotní pojištění

Slouží pro úhradu zdravotní péče. V České republice platí za zaměstnance zdravotní pojištění zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si jej hradí sami.

Do zdravotního pojištění každý přispívá, na financování se spolupodílí stát (státní pojištěnci) i pacienti, kteří mají spoluúčast.

Za některé osoby hradí daň stát, jako např. nezaopatřené děti, důchodci, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené a další.

 • Jaké jsou základy a sazby pojistného u sociálního pojištění OSVČ?
 • Kdy se pojištění odvádí a hradí?

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám a poradíme

Stejně jako zaměstnanci, tak také osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny se účastnit zdravotního a sociálního pojištění. Obraťte se na nás, pomůžeme Vám a poradíme!  >> kontakt