Je výhra, loterie, hazardní hra osvobozena od daně?

V Čechách jsou výhry z loterií, sázek a podobných her od daně z příjmů osvobozeny. V některých případech se ale daň hradit musí.

Při danění výher z kasina, loterie sázek a podobných her se postupuje podle zákona 586/1992 o Dani z příjmů fyzických osob, a to § 10, odst. 3, písmene b). Podle tohoto ustanovení platí, že od daně jsou ( kromě příjmů uvedených v § 4) osvobozeny výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členských státech Evropské unie nebo dalších státech, které tvoří Evropský hospodářský prostor.

Výhry ze sázek či her, které provozuje zahraniční společnost s licencí vydanou v České republice nebo evropském hospodářském prostoru (zahrnuje tedy i Maltu či Gibraltar, kde mnoho provozovatelů oficiálně sídlí), jsou od daně z příjmu osvobozeny. Příjmy osvobozené od daně se neuvádějí do daňového přiznání.

Loterií a ostatními hrami uvedenými v zákoně se rozumí:

  • Tomboly
  • Peněžité, věcné a číselné loterie
  • Výherní hrací přístroje
  • Sázkové hry, u kterých je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích nebo závodech.
  • Kurzové a dostihové sázky
  • Sázkové hry v kasinu a bingo

Kdy je povinnost výhry zdanit?

Pokud však vyhrajete v kasinu či sázkové společnosti, které funguje na základě povolení, které mu bylo vydáno mimo Evropskou unii nebo mimo evropský hospodářský prostor, musíte takovou výhru zdanit. A to pokud přesahují výši nahodilých příjmů a smlouva o zamezení dvojího zdanění, kterou má ČR s příslušnou zemí sjednánu nestanoví něco jiného.

Dále je nutné danit výhry ze soutěží a akcí, které nepodléhají zákonu 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a to pokud přesáhnou 10.000 Kč. Tato hranice platí nejen pro hry provozované prostřednictvím internetu, ale také pro rozličné spotřebitelské či znalostní soutěže. Takže například výhra z vědomostní televizní soutěže (přesahující 10 000 korun) se daní patnáctitiprocentní srážkovou daní.

popis: V Česku jsou výhry z loterií, sázek a podobných her od daně z příjmů osvobozeny. V některých případech se ale daň hradit musí.

key.: vedení, účetnictví, Praha, výhra, loterie, osvobození od daně, výhry ze soutěží,
desrpt.: V Česku jsou výhry z loterií, sázek a podobných her od daně z příjmů osvobozeny. V některých případech se ale daň hradit musí. Daní patnáctiprocentní srážkovou daní.

zdroj: www.financnisprava.cz/cs/dane/statni-dozor-a-odvody-z-loterii